4 tháng 11, 2015

Mùa này trên Vĩnh Sơn và chè vối

Hôm nay có bác Huỳnh Hiến từ Qui Nhơn vô chơi. Tôi sang Nhà Bè chở bác về Bà Quẹo, mời bác ngủ lại nói chuyện cho vui. 
Cơm tối xong hai anh em hãm ấm chè lá vối tươi (ấm chè vối tươi thứ 2 trong đời hái từ cây vối tí hon mới trồng được 3 ngày trên sân thượng, lần trước để tự sướng, lần này để đãi bạn) rồi vô mạng mở bài hát Mùa này trên Vĩnh Sơn nhạc Vũ Trung lời thơ Huỳnh Hiến cho anh nghe.
Anh Hiến nói: Đời mình thế này là sướng hung rồi.

Cũng anh Hiến hồi đọc mấy bài tôi viết sau khi đi họp lớp đại học ở Vinh về đã nói: Cuộc sống là thế chứ còn gì nữa nhỉ.
Tôi thấy đúng lắm.


Bạn vong niên Huỳnh Hiến (anh lớn hơn tôi 19 tuổi) bên li chè lá vối tươi và nghe Mùa này trên Vĩnh Sơn tải về từ trên mạng. Ảnh vừa chụp xong tức thì.