29 tháng 12, 2015

Bạn tôi

                               Hoàng Đình Bường

                                             Tặng Nguyễn Xuân Sùng

Cũng mấy chục năm hiệu phó
Lắt lay một thuở chiến trường
Bây giờ hai thằng ngồi đó
Chén trà soi mái tóc sương.
Văn chương nhì nhằng khuây khỏa
Mong chi "nhà" nọ "nhà" kia
Cái thời tiền đè ngọn cỏ
Cổ. Tích xưa cứ vọng về
Đời giao khai tâm mở trí
Bao người nhớ kẻ trồng cây
Không ít người thành ma quỷ
Qua cầu...tình tình gió bay
Trên bàn giấy ơi là giấy
Người ơi là người hỡi người
Chữ nghĩa văn chương được mấy
Ta cười ta cứ trồng cây.

Hậu tháng 11/2015
HĐB

Nguyễn Xuân Sùng (thứ 2 trái sang) cùng đồng đội thăm di tích chiến tranh đường 9 Quảng Trị. 12-2015 
Nguồn: Facebook Nguyễn Xuân Sùng
Top of Form
Bottom of Form