16 tháng 1, 2014

Về quê

Xuống Đồng |Hới lúc 10h35. Rất đúng lịch trình. Ra khỏi cửa ...