22 tháng 1, 2014

Có thể bạn chưa biết

                             MỘT SỐ TỪ NGỮ VỀ TẾT

                                                         
                                                           A Đa


    

          - Tất niên: “tất”: hết, hết năm.

   - Nguyên: mới. Phàm đầu số gì cũng gọi là “nguyên”. Nguyên đán: “đán”: sớm, mặt trời mới mọc. Nguyên đán: sớm đầu tiên (của năm); Nguyên nhật: ngày mùng một tết. Nguyên tiêu: rằm tháng giêng (tiêu: đêm. Đêm đầu tiên trăng tròn. Nguyên tiêu còn gọi là “thượng nguyên”; rằm tháng 7 là trung nguyên; rằm tháng 10 là hạ nguyên)


      - Trừ : bỏ hết cái cũ; trừ nhật: ngày cuối năm; trừ tịch: đêm giao thừa.