22 tháng 1, 2014

Công việc cuối năm


Sáng nay:
 Tại UBND phường 10, quận Tân Bình: