24 tháng 7, 2016

Comment


Tào lao mấy vần
Vui tặng Hà Tùng Sơn


Trời sinh ra bác Tùng Hà
Bạn bè thời lắm người nhà thời đông
Giang hồ vặt Tây Đông Nam Bắc
Thân một nơi hồn khắp muôn nơi
Mỗi lần hết một cuộc vui
Lại về gõ gõ một hồi thành văn

Nọ bút ký hung hăng hài hước
Ghi bài ca thuở trước ùng oàng
A K báng gấp bên hông
Sau lưng hai oát nghiến mông tạch tè

Rồi Tản văn bác ghè phát một
Đang tửng tưng lại độp cái ghê
Nào là thủ tướng nước kia
Đi xe không mũ miễn chê ông rồi
Lại nhìn đất nước này coi
Quan cao như thể ông trời với dân

Rồi đang lúc sóng gầm ta thán
Biển thương đau hải sản tiệt nòi
Công văn của cậu ông trời
Cấm dân nghệ sỹ ca bài lương tâm


Thấy biển chết gạt thầm nước mắt
Bác lại ca bài hát Quảng Bình
Lời thơ mang nặng nghĩa tình
Biển xanh cát trắng Quảng Bình quê choa

Ô ba ma anh chàng tổng thống
Ghé vào thăm Đại Việt nước nhà
Anh khen chàng ấy rõ là
Trung thực là đức quan nhà nên soi

Gõ bàn phím một hồi thấm mệt
Hiệu trưởng giao mấy việc làm rồi
Giang hồ bác lại rong chơi
Tào lao bầu bạn như hồi còn trai


Bao giờ ra Bắc lần hai
Rủ hai ông Ngọc cho vui tang bồng
….

LQP
Địa chủ mới Lê Quang Phương giữa đồi sim tím