14 tháng 7, 2016

Với Nguyễn Thế Tường

Với lão văn sĩ Nguyễn Thế Tường bên bờ Nhật Lệ, tháng 3/2016.

Giờ nhìn lại thấy lão Tường Nguyễn Thế ngồi không ra tư thế nhà văn lớn, tác giả của truyện ngắn nổi tiếng "Hồi ức một binh nhì" gì cả.

                                        (Ảnh: FB Trương Duy Quyền)