13 tháng 7, 2016

Kết thúc chấm thi

Ra balcol chụp tấm hình kỉ niệm với học trò cũ  và cũng là đồng nghiệp: