2 tháng 7, 2016

Tụ tập trái phép

Đang lúc cá chết máy bay rơi thì có một nhóm cựu GV ĐHSP QN lưu vong ở SG tụ tập trái phép tại Sơn Ca 3 Phú Nhuận vào tối qua và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Trái qua: Nguyễn Tiến Lực khoa Sử, Thắng khoa Lý, Nguyễn Thanh Minh và Hà Tùng Sơn khoa Văn.