2 tháng 4, 2016

Bạn bè và Đồng đội

Với thủ trưởng cũ, với đồng đội và bạn bè thời Đại học SP Vinh. Đức Xá, Đức Thọ, Hà Tĩnh. 22/3/2016.
Hàng đầu trái sang: Trị (đồng đội cùng tiểu đội), HTS, thủ trưởng cũ (từng là Chính ủy Trung đoàn 266 F341), Phan Nga, Nguyễn Trung Ngọc, Phạm Đình Chiến.

Hàng sau: ngoài cùng bên phải Nguyễn Xuân Sùng, người đã tài trợ rất muộn màng tấm hình này; ngoài cùng bên trái: Nguyễn Hữu Nhia.