6 tháng 2, 2013

Rỗi

Rỗi nên sáng đến Thống Nhất kiếm ít thuốc về uống trị tiểu đường và gan nhiễm mỡ. Chiều lên sân thượng khuân cây mai xuống chưng ở phòng khách. Xong một việc lớn của Tết. Việc lớn và cả việc nhỏ còn lại thì nghĩ mãi chưa ra.Cây nhiều lộc ni để nguyên trên sân thượng


Cây ni khuân xuống chưng ở phòng khách


Nhìn cũng ra dáng phết

Hoa hồng vàng con gái vừa mua về