12 tháng 12, 2016

Trạng nguyên đỏ trên bờ rào xanh

Buổi sáng mùa đông ở làng Thọ Lộc, mưa phùn giăng giăng, đã thấy hoa trạng nguyên đỏ trên bờ rào xanh.

Hoa trạng nguyên rực đỏ trên bờ rào xanh

Con đường Mĩ vắng bóng người xe

Căn nhà cũng gần như vắng bóng, bà già đi chợ để lại thằng tôi ngủ nướng

Cái sân cũng vắng