30 tháng 12, 2016

Em ơi Hà Nội quán

Quán SG với không gian của phố cổ Hà Nội thời chiến tranh phá hoại, 170 Nguyễn Đình Chiểu, Q3.
Một buổi sáng vui vẻ.