18 tháng 12, 2016

Sếp làm việc

Mấy anh em tôi thường gọi mẹ tôi là sếp, vì cụ nay đã 86 tuổi nhưng vẫn tinh tường chỉ đạo việc nhà đâu ra đấy. Mai là ngày giỗ của ba tôi, mạ tôi lấy giấy bút sổ sách ghi chép những thứ cần mua sắm để cúng giỗ và lên danh sach khách mời, làm mấy mâm cơm đãi bà con và bạn bè.
Tôi nhìn dáng cụ ngồi ghi chép mà thấy kính nể. Mấy cô em gái thì nói là sếp đang làm việc.  

Mạ tôi là cán bộ về hưu, con cái đi làm và sinh sông ở xa, mình cụ với một khu vườn rộng, cây cối tốt như rừng