26 tháng 11, 2014

Đớn hèn chuyển động                              Lê Quang Phương

Ghé mắt trông ngang cái Hai Tư
Hay hay dơ dở rất chi cừ
Điệu đà người đẹp khoe khoe diễn
Kệch cỡm Me xừ lắc lắc lư
Xấu bụng săm soi chàng trẻ tuổi*
Ngu si dòm ngó mộ xương nhừ*
Nhân văn đạo đức nào đâu tá
Để cái đớn hèn loa mãi lu

 * Cầu thủ U19 Công Phượng và nấm mộ người anh xấu số.
( Mời bạn NTN thêm ý thêm lời )