19 tháng 11, 2014

20-11

Tiệc mừng 20-11 tại phòng trưa nay. 

                                 Thay cho cơm hộp bữa trưa 


                                             Theo tinh thần của fat food  


                                   Phòng mình dạo ni tiệc tùng hơi bị dày.