17 tháng 10, 2014

Về quê

                                 12h trưa ngày hôm qua trong phòng chờ bay


Một chuyến đi vắng khách 


                                               Cây mai sân nhà ba mạ tôi


                                     Đang nở lứa hoa trái mùa