20 tháng 10, 2014

Bom Bo

CAĐ: Thêm một bài về Bom Bo cho trang Hà Tùng Sơn
HTS: Thì ra hội chứng hậu sóc Bom Bo cũng là "lời chung" của lũ chúng ta. 

                                                                Chử Anh Đào

          Bom Bo
          Tôi đi tìm người giã gạo xưa
          Chỉ thấy móm mém mẹ già sau xe máy
          Và em Bù Đăng rừng rực thời trang

          Tôi bước trên cỏ
          Cỏ bập bùng lửa xanh
          Vấp vào tiếng chày hóa thạch

          Chợt ngửng lên
          Bài ca đã thành mây trắng
          Trôi về xưa, sau…
                                                B.B 2001
                                                   C.A.Đ