21 tháng 10, 2014

Ngày nay hôm

LQP: Đêm qua lại thức trắng đêm, có thêm cái này. S xem và cho lên Blog để mình mở xem cho đỡ buồn đôi chút! 

                                                                           Lê Quang Phương
Đêm qua dài bằng một đêm
Chăng nhìn cũng biết trời lên ngay ngày

Một ngày ta đang sống
Là được cả một ngày
Đêm nay còn ư thức
Thức cho cả ngày mai
Ai chờ hoàng hôn đến
Vớt vội  ánh trăng ngoi
Thời gian phiêu vợi vợi
Một 
ngày
 ơi
 một
 ngày

Nỗi buồn đã qua đi
Niềm vui lạc lối về

Ngày
 hôm
 nay
 Ô!
 Kìa!
Mặt trời lên khe khẽ.

Hôm nay
 Ngày
 của một ngày
Nhỏ nhoi mong mỏng
 lại ngày nay hôm!!

 LQP