22 tháng 5, 2016

Tổng duyệt vườn nhà

Không đi cũng không xong. Chưa mở mắt đã nghe loa đài ông ổng. Nào là quyền lợi và nghĩa vụ. Nào là ngày hội non sông. Đi cho xong quách. Chỗ mình có lão nghị Đương rau muống tái cử. Ghét sẵn từ hồi nào nên 4 phiếu nhà tôi có tên hắn tôi gạch tuốt cả 4.
Bầu xong về nhà lên sân thượng chăm vườn cây cho thư thái. Tổ ông ngày càng to đẹp lên trông thấy. Mấy trận mưa tuần qua làm cho cây cối đâm lộc nảy chồi, lá xanh mơn mởn.

Tổ ong ngày một to lên trông thấy

Tròn như cái nắp nồi


Lá cách


Cây vối nếp


Cây cóc Thái


Mai chiếu thủy