16 tháng 5, 2016

Mùa vàng

Không được mùa nhưng vẫn là mùa vàng:

Bạn tâm giao hiếm hoi nơi công sở: