8 tháng 8, 2017

Chốn chánh

Một thằng đã ngồi ghế phó CT tỉnh, trúng đb cuốc hội, tổng gđ dầu khí này nọ, bị công an bắt ép ngồi viết bản tự thú mà đầy lỗi chính tả và văn phạm. Trốn tránh viết thành chốn chánh, theo tôi dù là một thằng tội phạm tham nhũng thì cũng phải viết cho sạch lỗi chính tả, làm người phải biết luật chính tả chứ. Đến như chú AQ. của Lỗ Tấn khi ra trước tòa còn muốn được kí bằng một con số không cho tròn trĩnh nữa là. Cứ tưởng tượng nếu hắn khộng bị lộ mặt, lên đến bộ thứ trưởng thì tình hình còn đi đến đâu.
Nhưng mà cũng không nên trách thằng txt này làm gì, bởi đến như tay pxn đóng đến chức thượng thư bộ giáo dục, thân mang đến hàm gs mà ra trước cuốc hội trả lời chất vấn còn lói ngọng nữa là.
Tôi đồ rằng sau vụ viết tự thú chốn chánh của txt thế nào tay nhạ bộ trưởng bộ dục cũng ghen tức lồng lộn lên: Trời đã sinh ra ta sao còn sinh ra Thanh, chỉ vì trình nói ngọng của Thanh nghe chừng siêu hơn cả Nhạ.  
Cái thể chế này nó thế. Đó là lời giải thích cho những hổ lốn thời nay đang diễn ra hằng ngày trên đất nước ta. Chúi mũi vô công việc, quên đi thì thôi, rảnh bật TV là thấy nản.

Mấy bữa nay tranh thủ giờ nghỉ trưa lướt chút facebook đọc tút và còm của mấy anh chị như Thông cào, bọ Lập, Huy San, Hương Trà, Châu Ngô... là còn thấy thú vị.