18 tháng 6, 2017

Đố vui có thưởng

Đố mọi người cái đồng hồ đeo tay này giá bao nhiêu tiền.
Tôi mua qua mạng, dùng một tuần nay liên tục mà không sai một giây. Nó nói bảo hành 3 tháng.
Ai đoán chỉ cần chệch cao hơn hoặc thấp hơn từ 50 nghìn trở lại tôi sẽ mua tặng một cái y chang gửi qua bưu điện đến tận nhà (dành cho một người đoán đầu tiên).

Tôi bỏ không dùng đồng hồ đeo tay từ năm 2000 kể từ khi có đt di động. Nay động cỡn tự dưng thích lại đồng hồ đeo tay (mà thực ra cũng có lí do sâu xa). Dùng thấy cũng hay hay.

Rất nhẹ và có 3 kim hẳn hoi nhé

Không có cửa sổ ngày tháng. Càng tốt. Lắm chi tiết càng mau hư.