13 tháng 4, 2017

Nhóm bốn tên

Có chị Hương học cùng lớp đại học 12A K2 với tôi từ Vinh vô chơi đang ở nhà Đào Thủy bên Gò Vấp. Thế là sáng nay chúng tôi hẹn gặp nhau. Lê Văn Ngọ đi xe buýt từ quận 7 sang nhà tôi rồi hai thằng đi xe máy sang nhà Thủy.
Ăn nhậu vui đáo để, chuyện thời đi học được kể lại vui nổ trời. Chơi đến 3 giờ chiều mới viền.
Chị Hương tiếng là học cùng lớp với chúng tôi nhưng tuổi lớn hơn nhiều nên cả bọn đều gọi bằng chị. Hồi đó chỉ làm lớp phó đời sống.

Mọi chuyện công danh sự nghiệp … dù  quan trọng đến mấy rồi đến lúc cũng sẽ ở lại phía sau và trở nên vô nghĩa, chỉ bạn bè là còn mãi. 

Trái sang: Ngọ, Sơn, Hương, Thủy