7 tháng 6, 2015

Nhớ bạn

 Cảm ơn các bạn Hà Tùng Sơn và Nguyễn Trung Ngọc Nga ra thăm chơi và viếng đồng đội tại Thanh Hóa 

                                                                            Lê Quang Phương
I
Bạn từ Thanh Hóa lên đường
Phía tây xe cán đường mòn vào Nam
Nhưng khi vào đến Nghệ An
Nhớ nhà bạn đã vội vàng cỡi mây
Kể từ ngày đó đến nay
Bây giờ mới có lời này phải chăng
                      II
Quá bốn mươi năm bạn tới thăm
Mướp gà chẳng có luống băn khoăn
Thói quê bỗ bã mừng ríu rít
Thơ phú loàng xoàng đọc hung hăng
Hương khói vấn vương  đời binh nghiệp
Lợi danh khục khặc khách làng văn
Chuyện dài ngày ngắn rồi ly biệt
“viễn ảnh cô phàm ”  bạn về Nam.
III
Miền trong các bạn ra chơi
Thịnh tình đã đượm lại vui cho quà
Ngại nhìn mái tóc bạc phơ
Ngẩn ngơ nhớ chuyện ngày xưa ở rừng
Muốn ôm một cái quá chừng
Lại e ủy mị ngập ngừng trong tay
                   IV
Rằng đã quá vạn ngày li biệt
Cánh chim trời mải miết muôn phương
Thương người nằm lại chiến trường
Mộ phần chưa biết nén hương chưa từng

Lời đã hẹn cùng chung một ý
Bạn từ trong Xứ Nghệ bạn ra
Mấy chàng Thanh Hóa quê nhà
Một xe thẳng xuống đường xa bon cùng

Thắp nén hương cho lòng bớt tủi
Chắp tay nhìn đồng đội năm xưa
Mái nhà nghèo ngói bơ vơ
Hồn trai năm ấy bây giờ nơi nao!


Tại Tp.Thanh Hóa, 25-4-2015. Trái sang: Lê Đăng Sơn, Lê Ngọc Sáng, Nguyễn Trung Ngọc, HTS, Lê Quang Phương