25 tháng 9, 2017

Ai về Thanh Hóa

Nhóm bạn bè 16D K2 vừa có chuyến hành hương về xứ Thanh, về với ngôi nhà gỗ của Uông Ngọc Dậu và ... Trải chiếu .. đếm sao.


Cổng nhà Uông Ngọc Dậu. Trái sang: Nguyễn Hữu Nhia, Nguyễn Xuân Sùng - Thư,  Uông Ngọc Dậu, Phan Nga, Nguyễn Trung Ngọc.

                               Quảng Xương mùa  biển động

Dô tá ... dô tà...

Mình thích cây hồng leo này. Nó rất thơm. Dậu dấm cho mình vài cành bữa nào ra xin đem vô SG trồng trên sân thượng cho leo lên dàn nhé.