24 tháng 3, 2016

Ở phố Ô Quan Chưởng

Sáng nay tôi có hẳn một buổi để tung tăng


Một phút ở phố Ô Quan Chưởng, di tích lịch sử Quốc gia đã xếp hạng...


...và trước Khuê Văn Các