26 tháng 4, 2015

Chiều rơi

                                                                                         Lê Đăng Sơn

Chiều rơi bóng núi xa vời
Cánh chim gấp gáp chơi vơi lưng trời
Mau về với tổ chim ơi!
Kẻo đêm buông xuống nói lời sao lên

Chim mang nỗi nhớ không tên
                                          Chiều rơi
động bước
                                                  chân mềm ngày xưa

Tháng 10 năm 2017
(Rút trong tập Khúc hát xanh,thơ của Lê Đăng Sơn NXB Văn học, 2012)


Tác giả Lê Đăng Sơn (ngoài cùng bên trái) cùng những những đồng đội 40 năm về trước. Trái sang: Lê Đăng Sơn, Lê Ngọc Sáng, Nguyễn Trung Ngọc, HTS, Lê Quang Phương. Tp. Thanh Hóa, 25-4-2015 (Ảnh: Phan Nga)

Bìa tập thơ Khúc hát xanh của Lê Đăng Sơn

Tác giả Lê Đăng Sơn 40 năm trước; Sở thú Sài Gòn, tháng 5-1975