22 tháng 2, 2015

Thế là Tết đến Xuân sang

                                       Lê Quang Phương

 Thân gửi các bạn mấy dòng song thất lục bát mừng Xuân mừng Tết    TẾT ĐẾN XUÂN SANG

Này xuân hỡi đôi dòng tôi viết
Gửi bạn bè biền biệt xa xăm
Thế là Tết đến Xuân sang
 Nhà nhà sắm tết rộn ràng đón Xuân
Cùng sắc đỏ đào mừng xứ Bắc
Với cành mai  ấm áp trời Nam
Những lời chúc Tết đầu năm
Ấm êm hạnh phúc vinh quang mỗi nhà

Ba ngày Tết vội qua chi lắm
Bỏ Xuân tươi hoa thắm đang thì
Một mùa xuân nữa đang đi  
Hơi xuân phủ lấy hàng mi xuân mờ

Thức Xuân đọng trên bờ môi thắm
Gió Xuân lay nồng ấm hồn ai
Soi gương tóc bạc như vôi
Ờ ờ Xuân bất tái lai KIẾP NGƯỜI
LQP