5 tháng 1, 2015

Hồi cố hương

Chiều nay, tôi vội vàng rời nhiệm sở để lên đường hồi cố hương. Với tôi mọi chuyến đi, dù là đến nơi gian khó, nghèo khổ nhất thì tôi vẫn thích. Nhưng với chuyến đi này thật lòng tôi chẳng mong mỏi gì.
Sắp xếp ba lô xong, ăn vội tô phở mua ngoài quán rồi lên đường. 
Khác với mọi lần đi tôi đều mua sẵn vé khứ hồi. Riêng chuyến này thi không. Không phải là ra đi không hẹn ngày về mà là do chưa biết ngày nào thì về được.


                   Trời Thành phố chiều nay âm u lạ. Sb TSN càng âm u hơn