16 tháng 1, 2015

Hoa trạng nguyên vẫn nở

Những lùm hoa trạng nguyên do ba tôi trồng làm bờ rào trước nhà dọc theo con đường làng

                                 đã nở ngút ngàn ...


                                    ... ngày ba tôi đi xa 


Con đường xuyên cánh đồng nối từ làng sang khu mộ ba tôi. Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2015, rất đông dân làng Thọ Lộc đã đưa tiễn ba tôi đi trên con đường này đến nơi an nghỉ cuối cùng. 


 Một trong những cây mít cao nhất trong vườn nhà rụng hết lá rồi chết khô ngày ba tôi đi xa

Những ngày ba tôi sắp đi, một trong những cây mít cao nhất trong vườn nhà bỗng dưng rụng hết lá, khô héo rồi chết đứng. Bây giờ tôi mới hiểu vì sao khi người chủ nhà qua đời, những cây to trong vườn nhà cũng được chít khăn tang. 
Ngày ba tôi đi, sau khi liệm xong, con chó mực khôn ngoan và trung thành ra sau vườn tru lên những hồi dài như tiếng người khóc. Rồi nó bỏ ăn, suốt ngày nằm sau vườn, gầy tọp đi. Chiều hôm qua tôi phải ra sau vườn chia tay nó để về lại Sài Gòn. Khi tôi xoa xoa đầu tạm biệt, nước mắt nó cứ chảy ra.  

                                             Vậy là ba tôi đã mồ yên mả đẹp rồi