8 tháng 8, 2014

Chương cuối: Những tấm hình từ Đỗ Kiến QuốcDư âm họp lớp vẫn còn. Sáng nay lên trường, mở hộp email thấy thư của Đỗ Kiến Quốc với mấy tấm hình chụp ngày về họp lớp.

Máy của Quốc thuộc loại khủng nên hình rất đẹp.

    Nhà thờ Tam Tòa, Đồng Hới, chứng tích lịch sử khốc liệt của chiến tranh

 Đi viếng mộ Đại tướng. Một xe đến trước chụp trước tại Vũng Chùa. Đỗ Kiến Quốc ngòai cùng bên phải


Tại Ks. Hữu Nghị, nơi diễn ra cuộc họp lớp. Trái sang: Sơn đầu bạc, Trung, Thịnh và Sơn đầu cũng...bạc


                                        Vũng Chùa


Tháp chuông .... (cái tháp này đang bị nghiêng như thế ở ngoài đời chứ không phải do bị người chụp nghiêng nhé)


                           ....và Đảo Yến. Một khuôn hình có bố cục hợp lí