2 tháng 10, 2017

Lâu lâu tôi lại ... lên đồng

Buổi lên lớp cho học sinh lớp 12C5 Trường THPT Trí Đức sáng nay - đối tác tuyển sinh của HSU. Nhớ thời đi vào "Gào thét" đi ra "Bàng hoàng". 
Lần đầu tiên đi dạy bỗng dưng có một em học sinh lớp 11 của trường mang máy khủng đến bắn lia lịa đủ các tư thế rồi gửi email cho. 
Đưa lên đây làm kỉ niệm.
Photo: Đỗ Chuẩn (Chuẩn siêu sao).